• Advanced
Mag-login

Free Auto Capitalize Sentences Online

Simple tool to automatically capitalize your sentences

What is the Auto Capitalize Sentences?

OpenL Auto Capitalize Sentences provides an effortless way to enhance your writing. Featuring real-time capitalization of the first letter of each sentence, this tool ensures that your text is always professional and easy to read. Ideal for writers of all levels, our platform automatically adjusts your sentences as you type, improving readability and making your content stand out. With OpenL, each sentence starts off perfectly, helping you achieve your writing objectives seamlessly.

Features

 • Real-time Capitalization: No need for manual adjustments. Each sentence's first letter is automatically capitalized, improving writing efficiency and accuracy.
 • Improved Readability: The automated sentence capitalization feature makes your text easier to read and understand.
 • Enhanced Professionalism: Ensure all sentences start with a capital letter, giving a professional and polished impression.
 • Versatile Use Cases: Whether it's emails, blog posts, or academic papers, this tool helps maintain consistent writing style and high-standard text formatting.

Use Cases

 • Email Marketing: Ensure all business emails are correctly formatted, leaving a good impression on recipients.
 • Content Creation: Maintain consistent writing style in blogs and articles, enhancing SEO rankings and user experience.
 • Academic Writing: Reduce spelling and formatting errors, improving the professionalism and readability of your papers.

How to Use Auto Capitalize Sentences?

 1. Step 1

  Input or Paste Text

  Enter or paste the text you need to process into the tool.

 2. Step 2

  Automatic Processing

  The tool will automatically capitalize the first letter of each sentence without any extra effort from you.

 3. Step 3

  Copy Text

  Copy the processed text and paste it into your document or editor.

Mga madalas itanong

Lahat ng kailangan mong malaman

Ano ang OpenL?
Ang OpenL ay isang software ng pagsasalin na pinapagana ng AI na sumusuporta sa higit sa 100 mga wika, kabilang ang English, Chinese, Japanese, Arabic, French, German, Hebrew, at Indonesian, na ginagawa itong perpekto para sa mga propesyonal na pagsasalin.
Libre ba ang app na ito?
Nagbibigay ang OpenL ng 30 trial na kredito bawat araw para sa mga libreng account, na magagamit nang hindi nagla-log in. Upang makakuha ng higit pang mga kredito, maaari kang bumili ng Subscription account.
Ilang karakter ang maaari kong isalin nang sabay-sabay?
Maaari mong isalin ang hanggang 1,500 karakter kada beses sa libreng plano. Kailangan ng mas marami? Mag-upgrade sa bayad na plano, na kayang hawakan ang hanggang 100,000 karakter sa bawat pagsasalin.
Ilang wika ang sinusuportahan ng OpenL Translate?
Ang OpenL Translate ay nag-aalok ng mga pagsasalin sa mahigit 100 wika, kasama na ang mga pangunahing wika tulad ng Ingles, Arabe, Pranses, Ruso at Espanyol, pati na rin ang mga hindi karaniwang wika tulad ng Sinaunang Griyego, Lumang Norse, Toki Pona, at Emoji. Makaranas ng mabilis at tumpak na pagsasaling AI.
What payment methods are available?
We currently accept Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club, JCB), Apple Pay, Google Pay and PayPal. Additional payment methods may be available based on your country.
Nakakakuha ba ng mga diskwento sa edukasyon ang mga estudyante?
Oo! [email protected] para makatanggap ng 30% education discount code.
Ano ang mangyayari sa aking mga dokumento pagkatapos silang mai-translate?
Ang iyong pribadong mga datos ay aming prayoridad. Hindi kami nag-iimbak ng anumang datos sa iyong pagsasalin. Kapag natapos na ang pagsasalin, ay agad nanade-delete ang lahat ng datos. Ang kasaysayan ng pagsasalin ay nananatili lamang sa iyong lokal na browser at hindi kailanman na-a-upload sa aming mga server.
Maaari ba akong humiling ng refund?

Pwede ang mga subscriber mag-unsubscribe sa anumang oras, kung saan magkakabisa ang mga pagkansela pagkatapos ng kasalukuyang yugto ng pagsingil.

Responsibilidad ng mga subscriber ang ganap na pagsubok sa aming serbisyo bago mag-order ng subscription, dahil hindi available ang mga refund para sa mga subscriber.

Isang bagay na hindi natin natakpan? puna.

Alamin ang mabilis, tumpak na pagsasalin sa pamamagitan ng OpenL

Isalin sa 100+ Wika gamit ang Cutting-Edge AI